Hạ tầng mạng Singapore Hongkong Datacenter
128.199.82.74
s1.shinobu.studio
cPanel Singapore Hongkong Datacenter
Trỏ tên miền thành công?
Trong bảng quản trị tên miền của bạn (bất kì nhà cung cấp nào).
Hãy tạo 2 thông số cơ bản sau đây:
Tạo A Record @ và trỏ về địa chỉ IP: 128.199.82.74
Tạo CNAME Record www và trỏ về địa chỉ tên miền của bạn: tenmiencuaban.com
Lưu lại, và chờ một chút để cập nhật và đồng bộ.
Nameserver 1: ns1.shinobu.studio (IP 128.199.82.74)
Nameserver 2: ns2.shinobu.studio (IP 128.199.82.74)
Powered by thaoam.net